Ethernet-liitäntä

Ethernet-kehyksen maksimikoko MTU asiakasliitynnässä on 1532 tavua, johon sisältyy IEEE802.1Q
VLAN kehys. Asiakkaan kehys välitetään yhteyden yli muuttumattomana, mukaan lukien 802.1q VLAN
tunniste (VLAN B) ja 802.1p CoS arvo. Nielussa yhteydelle lisätään asiakasyhteyskohtainen VLAN ID
(VLAN A) joka kasvattaa kehyksen koon 1536 tavuun.
Palvelun luovutusrajapinta asiakaspäässä on 100/1000Base-T RJ45-liitännällä tai 1000Base-LX SC/LC -
liitännällä. Liikenneluokka on oletusarvoisesti ilman kaistatakuuta (best effort).

Palvelun sisältö

• OSI L2 virtuaalinen yhteys operaattoriasiakkaan nieluun

• Tarvittava fyysinen liityntäyhteys asiakasverkon liitäntäpisteeseen

• Kapasiteettipalvelu 10 Mbps – 100 Mbps Full Duplex

• Liityntärajapinta RJ45 tai optinen LC/SC

• Loppuasiakasliittymän VLAN ID (B-VLAN) on vapaasti palveluoperaattorin käytettävissä


VLAN

HTP sopii palveluoperaattorin kanssa käytettävästä VLAN-ID -alueesta. Palveluoperaattorin tulee huolehtia, että Ethernet-rajapinnan kautta ei verkko-operaattorin verkossa synny vikatilanteita, jotka voivat häiritä verkko-operaattorin verkon toimintaa tai haitata sen suorituskykyä oleellisesti. Verkko-operaattori voi katkaista tilapäisesti niiden VLAN-ryhmien liikenteen, jotka aiheuttavat edellä kuvatun kaltaisen tilanteen. Näissä tapauksissa vianselvitys käynnistetään välittömästi palveluoperaattorin ja verkko-operaattorin yhteistyönä.

Palvelun toimitusaika

Palvelun toimitusajalla tarkoitetaan aikaväliä tilauksen kirjallisesta vastaanottamisesta työn kirjalliseen valmiiksi kuittaamiseen tilaajalle. Toimitusaika on 4 viikkoa HTP:n olemassa olevassa verkossa. Kiiretoimituksista tai toimituksista HTP:n olemassa olevan verkon ulkopuolelle sovitaan erikseen.Tuotevaihtoehdot

Liittymän symmetrinen enimmäisnopeus 10Mbps. Liikenneluokka on oletusarvoisesti ilman kaistatakuuta (best effort).

Liittymän symmetrinen enimmäisnopeus 100Mbps. Liikenneluokka on oletusarvoisesti ilman kaistatakuuta (best effort).

Liittymän symmetrinen enimmäisnopeus 50Mbps. Liikenneluokka on oletusarvoisesti ilman kaistatakuuta (best effort).

Liittymän symmetrinen enimmäisnopeus 1 Gbps. Liikenneluokka on oletusarvoisesti ilman kaistatakuuta (best effort).